ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีทับช้าง
ชื่ออาจารย์ : ประภาพรรณ พรหมมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,11:00  อ่าน 224 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีทับช้าง
ชื่ออาจารย์ : สมจิตร์ พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,10:59  อ่าน 171 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีทับช้าง
ชื่ออาจารย์ : วิไลลักษณ์ ปานทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,10:58  อ่าน 149 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีทับช้าง
ชื่ออาจารย์ : กัญญาภัค นพวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,10:58  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีทับช้าง
ชื่ออาจารย์ : ผกามาส ศรีผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,10:57  อ่าน 146 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีทับช้าง
ชื่ออาจารย์ : สุมาล ไชยรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,10:57  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีทับช้าง
ชื่ออาจารย์ : นิพพา สุขปาละ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,10:56  อ่าน 148 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีทับช้าง
ชื่ออาจารย์ : วชิรา มุสิกพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,10:55  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีทับช้าง
ชื่ออาจารย์ : สุรภี เด็นจิ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,10:53  อ่าน 134 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีทับช้าง
ชื่ออาจารย์ : อุษณีย์ รอดทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 2563,10:52  อ่าน 137 ครั้ง
รายละเอียด..